img

CCTV-1转播车

  • 时间:2002年 地点:北京
中央电视台高清转播车是国内第一辆自主设计并建造的高清转播车,拥有12+6+2讯道的大型转播车。车内音频系统部分由安恒利公司设计完成,采用主备设计,充分确保直播安全。
所属分类
专业音频
CCTV-1转播车
主要设备

JBL                  CONTROL 30 (扬声器)
JBL                  LSR4328P (扬声器)
BSS                 3088 (效果处理器)
LEXICON         MX400 (效果处理器)

相关项目

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。
已停用
ACE
注册
微信
微博
京东
天猫